Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

OhMyGodTheyKilledKenny
OhMyGodTheyKilledKenny
7821 bab2 500
sorry
OhMyGodTheyKilledKenny
4424 a98c 500
OhMyGodTheyKilledKenny
7718 febe 500

July 03 2017

2629 41ad 500

lingvistov:

~ ahh, Mondays are hard…

Visit our online shop - Lingvistov.com!

June 04 2017

OhMyGodTheyKilledKenny
8509 944a 500
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie
OhMyGodTheyKilledKenny
0395 4480
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viasatyra satyra

June 02 2017

OhMyGodTheyKilledKenny
3765 6b9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viateberlash teberlash
OhMyGodTheyKilledKenny
OhMyGodTheyKilledKenny
7852 880b 500
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaButke Butke
OhMyGodTheyKilledKenny
OhMyGodTheyKilledKenny

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany
OhMyGodTheyKilledKenny
5114 e4d0 500
Reposted fromzmilosci zmilosci viateberlash teberlash
OhMyGodTheyKilledKenny
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viateberlash teberlash
OhMyGodTheyKilledKenny
Pisałem już o tym, ale się powtórzę. Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
Co najwyżej za jakiś czas mogą się dziwić własnej głupocie, ale to już zupełnie inna historia.
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viateberlash teberlash
OhMyGodTheyKilledKenny
Chemia między ludźmi jest wtedy,  kiedy dotykasz umysłu i nikt nie wie dlaczego ciało zaczyna płonąć.
— yveee.soup.io
Reposted fromyveee yveee viateberlash teberlash
OhMyGodTheyKilledKenny
5260 ebd4 500
Reposted fromkyte kyte viateberlash teberlash
OhMyGodTheyKilledKenny

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viateberlash teberlash
OhMyGodTheyKilledKenny
3676 5ceb 500
oh dear lord...
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viasherlock sherlock
OhMyGodTheyKilledKenny
4117 629c 500
Reposted fromoll oll viaSeekDante SeekDante
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl